STICHTING FUTURO

 GAARKEUKEN

MASAYA NICARAGUA

 

 

Er zijn kinderen  

        die in bittere armoe leven

        die dagelijks maar één keer eten

        die erop uitgestuurd worden om voor eten te bedelen

        die niet of nauwelijks naar school gaan

        die thuis mishandeld worden

        die lijden aan ondervoeding

 

Voor dit soort kinderen is door de STICHTING FUTURO in de stad Masaya in Nicaragua een gaarkeuken opgezet.

FUTURO is het Spaanse woord voor ‘toekomst’.

We zetten ons in voor DE ARMSTE KINDEREN in Masaya die groot risico op ondervoeding  lopen en daardoor ernstig in hun ontwikkeling geremd kunnen worden.

Het geven van een verantwoorde dagelijkse maaltijd en de activiteiten die we ontwikkelen, zijn allemaal gericht op het bieden van betere toekomstmogelijkheden voor deze kinderen.

  REKENINGNUMMER:

NL87TRIO0197633935

 

 

Onze stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat het voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Giften aan een dergelijke instelling zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Alle bijdragen komen geheel ten goede aan dit project.