DE STICHTING

 

 

 

 

 

 

 

 

ETEN IS DE BASIS

Ieder mens moet in staat zijn om voldoende voedsel van goede kwaliteit te eten zodat hij of zij goed gezond kan blijven.

Door slechte sociale omstandigheden krijgen veel kinderen in achterstandswijken te weinig of erg eenzijdig eten. Hierdoor is de kans op ondervoeding groot. De gevolgen van te weinig eiwitten, calorieën, vitaminen en mineralen kunnen uitermate negatief zijn, zoals groeistoornissen, achterstand in verstandelijke ontwikkeling en slechte schoolprestaties.

Aan de buitenkant, zoals op foto’s is ondervoeding lang niet altijd te zien. Het is dus een sluipend gevaar dat tijdig onderkend moet worden om kwalijke gevolgen te vermijden.

 

 

ACTIVITEITEN

We zijn begonnen met het geven van een goede maaltijd per dag aan 25 tot 30 armste kinderen in de wijk ‘Los Chilamates’. Na anderhalf jaar bestaan van de gaarkeuken konden we het aantal al omhoog brengen naar 50!

Maar daar blijft het niet bij. De stichting FUTURO gaat zich verder inzetten voor de ontwikkeling van:

 

  • onderwijsbegeleiding en stimuleren om door te stromen naar  het  voortgezet onderwijs
  • opzetten van beroepsgerichte scholing
  • voorlichtingsactiviteiten op het gebied van gezondheid, hygiëne, psychosociale, tandtechnische en medische hulp
  • activiteiten op creatief en sportief gebied
  • huisbezoeken om ook invloed op de ouders uit te oefenen
  • activiteiten voor ouders

 

HOE WERKEN WIJ?

Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk Nicaraguaanse mensen zelf het project vorm geven. Er wordt op dit moment met erg gemotiveerde en betrouwbare mensen uit Masaya gewerkt. Veel moeders willen graag op vrijwillige basis meehelpen.

Het enige wat zij niet hebben is geld. Vandaar dat Hans Mooi en Willem Naus in Nederland proberen zoveel mogelijk fondsen te werven. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer kinderen geholpen kunnen worden.

Helaas kunnen niet alle kinderen die dramatische tekorten aan goede voeding en begeleiding hebben, toegelaten worden. Er is een grote wachtlijst. We proberen zo te selecteren dat de meest nijpende gevallen in aanmerking komen voor de gaarkeuken. Wél eisen we van deze kinderen dat ze naar school gaan, want we willen toekomstgericht werken en we hopen dat door onze activiteiten de kinderen bewust aan hun eigen toekomst werken.

 

DE LOCATIE

Onze locatie ligt inde wijk ‘Los Chilamates', een van de extreem arme wijken van Masaya.

 

 

 Zo wonen in deze wijk veel mensen...

We hebben de beschikking gekregen over een deel van een kleine kapel aan de rand van de wijk. Door middel van een vouwwand is ons gedeelte afgescheiden van het kerkgedeelte dat overigens erg weinig gebruikt wordt.

 

 

 

Naast de kapel is een terrein dat wij helemaal mogen gebruiken. Er is in 2013 een keukengebouw neergezet, waar gekookt wordt en waarin een flinke opslagruimte is gerealiseerd..

 

 De keuken in aanbouw

 

De keuken zoals die geworden is

 

Het terrein is verder bijzonder geschikt om verdere voorzieningen te creëren voor de andere activiteiten.

 

 

Op de zijmuur is een mooie muurschildering aangebracht.

 

Omdat de wijk nogal wat criminaliteit kent, is het terrein inmiddels afgesloten door muren. De bodem van het terrein is verhard, de ruimte is overkapt en er is een  toilettenblok ggebouwd.

Voor de maaltijden en middagactiviteiten wordt nu voornamelijk dit overkapte gedeelte gebruikt. In de binnenruimte van de kapel worden spelletjes gedaan en danslessen gegeven.

 

...de speeltoestellen...

 

...het afgesloten terrein


. ..de overkapping...

 

...het toilettenblok...