DONEREN

 

 

Het project FUTURO valt of staat met giften.

We beseffen dat er erg veel goede doelen zijn om te steunen. Misschien krijgt ons project een voorkeur omdat we kunnen garanderen dat elke bijdrage voor 100% aan het project wordt besteed.

 

Op de volgende manieren kan worden bijgedragen:

 

  • een bedrag overmaken op onze rekening van de Triodos-bank: : NL87TRIO0197633935

 

  • uw bank opdracht geven periodiek (bv. per maand of kwartaal) een vast  bedrag over te maken;

 

  • als er in uw buurt scholen zijn die wel eens activiteiten (bv. een sponsorloop, rommelmarkt ) organiseren voor een goed doel, zou u kunnen vragen of een deel van de opbrengst voor FUTURO gereserveerd kan worden;

 

  • ons attent maken op mogelijkheden om fondsen te genereren.