FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018

 

 FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018

 

Banksaldo per 1 januari 2018:      €      9.021

Giften:                                           €   24.756*)

                                                     __________                                               

 Inkomsten 2018                            €  33.777

 

 

UITGAVEN:

 

 Vergoeding personeel Masaya

 ( + 13e maand):                             €    11.265

 Vaste kosten gaarkeuken:             €     9.180

 Kerstviering:                                   €        350

 Diverse extra materialen:              €         417

 Uitbreiding  bibliotheekje:              €         396 

 Bouw opslagruimte:                       €     1.800

 Bankkosten:                                   €        198

                                                        __________                                                                                            

   Totaal                                           €    23.606

 

 

   Banksaldo per 31 december 2018:  €  10.171

 

 

 

 

 

 

 

*) Inbegrepen in deze giften zijn bedragen van enkele stichtingen voor vastgestelde projecten. De meeste daarvan zijn in 2018 niet uitgevoerd vanwege de sociaaleconomische spanningen in Nicaragua. Dit jaar is in februari begonnen met de voortzetting en uitvoering en al het geoormerkte geld zal in de loop van 2019 besteed worden.