FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2017

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2017

           

Banksaldo per 1 januari 2017                                    €  7.299

Contant over van 2016                                              €     458   

Giften:                                                                    € 28.151   

                                                                              _______                                                                                                                           

 Inkomsten 2017                                                     € 35.908

                                                                      

Uitgaven:

 

Vergoeding personeel Masaya + 13e maand:           €    11.265

Vaste kosten gaarkeuken                                      €     9.180

Kerstviering                                                          €        300

Diverse extra materialen                                        €        275

Uitbreiding   bibliotheekje                                      €        437  

Overkapping plus bouw wc’s                                 €      5.233

Bankkosten                                                        €         198                                                                                                 ___________                                

 Totaal:                                                                 €   26.888

 

 

Banksaldo per 31 december 2017                           €  9.020