WIE IS WIE

HANS MOOI (1946)

Oprichter en projectleider (Nederland)

Na het stoppen met werken, studeerde ik Romaanse Talen en Culturen aan de Universiteit van Groningen. Om mijn Spaans te onderhouden, maar ook om me nuttig te maken, ga ik sinds 2007 een paar maanden per jaar naar Masaya om aanvankelijk met behulp van geld van vrienden, familie en bekenden schooltjes voor de armste kinderen te steunen. Om wat structureler bezig te zijn en kinderen heel basaal te helpen in hun ontwikkeling, ben ik in 2013 in Masaya de gaarkeuken FUTURO begonnen. Elk jaar ben ik ongeveer twee maanden in Masaya om actief te zijn voor het project. De rest van het jaar besteed ik veel energie aan het binnenhalen van fondsen om het project draaiende te houden. Om het contact met donoren en andere belangstellenden te onderhouden, verzend ik een aantal nieuwsbrieven per jaar.

 

 

WILLEM NAUS (1980)

 Mede-projectleider (Nederland)

Ik werk in het voortgezet onderwijs als docent en afdelingscoördinator. Na mijn studie Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik veel rondgereisd in Zuid-Amerika en in Peru heb ik enige tijd gewerkt bij een dagopvang voor verwaarloosde kinderen. Ik heb daar gezien hoe belangrijk het is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en eerlijke kansen krijgen. Toen Hans vroeg wie hem in Nederland wil ondersteunen bij de stichting FUTURO en hem op termijn wil opvolgen, heb ik direct gereageerd. Momenteel help ik Hans met het zoeken naar fondsen en met de PR. Ik hoop over enige tijd ook in Masaya actief bezig te kunnen voor dit project.

 

MARÍA LOURDES TALENO TÉLICA (1962)

Projectleidster (Masaya)

Ik ben afgestudeerd psycholoog en was jarenlang actief in sociaal werk vooral met kinderen. De activiteiten betroffen o.a. werk voor een centrum waar kinderen opgevangen werden die door ouders in de steek gelaten waren en waar voor pleeggezinnen gezorgd werd. Ook was ik lang medewerkster in een Centrum voor Ontwikkeling van Kinderen, waar gewerkt werd op de manier zoals wij ook in het project FUTURO werken.  Kinderen kregen daar naast een dagelijkse maaltijd creativiteitslessen en er werd veel aandacht besteed het stimuleren om naar school te gaan. Ook gaven we voorlichting aan ouders op verschillende gebieden. Verder was ik actief in de organisatie SOS Kinderdorff. De laatste jaren werk ik één dag in de week als universitair docente om daarnaast vijf dagen actief te zijn als projectleidster. Ik ontleen heel veel aan het leiden van deze inmiddels goed lopende gaarkeuken en ben dankbaar voor het vertrouwen dat in mij is gesteld. Ik onderhoud een regelmatige mailwisseling met Hans om hem van de gaarkeuken actualiteit op de hoogte te houden en informatie en foto's te sturen die hij voor de nieuwsbrief gebruikt.

 

 

 REBECA DEL CARMEN MUÑOZ FLORES (1990)

Medewerkster

Ik heb psychologie gestudeerd en ben in december 2015 afgestudeerd. Samen met Heymi heb ik in het gaarkeukenproject mijn stage gelopen en gelukkig kon ik daarna vast blijven werken. We assisteren bij de middagactiviteiten als extra ondersteuning van  taal, rekenen en creatieve vakken. Het werken met deze kinderen die zoveel ondersteuning nodig hebben, vind ik geweldig, temeer daar we hun gedrag zeker gunstig kunnen beïnvloeden.

  

MARÍA AUXILIADORA SÁNCHEZ LÓPEZ (1980)

Kokkin

Ik ben in 2015 afgestuurd als juriste, maar kan zoals zovelen hier, moeilijk werk krijgen in de juridische sector. Als kokkin had ik al ervaring in het koken voor grote groepen, waaronder Nederlandse studenten. Ik werk met erg veel plezier in dit team in de gaarkeuken en vind het een uitdaging om voor deze kinderen die thuis erg vaak erg slecht eten, een verantwoorde maaltijd te maken.

 

 

 DULCE MARÍA MERCADO USEDA (1991).

Assistente in de keuken en bij de middagactiviteiten

Vanaf het begin kwam ik vrijwel elke dag vrijwillig helpen, waarna ik betaald werd als assistente van de kokkin. Na het vertrek van Heymi ben ik nu ook 's middags actief bij de middagactiviteiten. Ik heb een dochtertje en een zoontje die vanaf het begin de gaarkeuken bezoeken.