Jaargang 6, nr 1

 

 

 

STICHTING FUTURO

MASAYA

www.stichtingfuturo.nl

 

IBAN:

NL87 TRIO 0197 6339 35

 

NIEUWSBRIEF

 

JAARGANG 6, NUMMER 1

25 januari 2018

 

 

AFTELLEN

 

 Het is weer bijna zover. Maandag 12 februari vertrek ik naar Masaya en ik zal daar zijn tot bijna eind maart. Het is een prettig vooruitzicht in een goedlopende organisatie een tijdje actief te zijn en een aantal uitbreidingen en verbeteringen in gang te kunnen zetten. De volgende nieuwsbrief hoop ik vanuit Masaya te versturen.

 

ACTIES

 

PKN

 

De PKN afdeling Meppel heeft net als in 2016, ook vorig jaar tijdens de diensten voor ons project gecollecteerd en in december is een bedrag van € 1.041,36 gestort. Dit wordt gebruikt om het proces van overkappen (dat vorig jaar in gang is gezet) en verder inrichten van de ruimte naast de kapel af te ronden. We hopen natuurlijk ten zeerste dat we in de toekomst weer eens begunstigde van de collectes mogen zijn.

 

 

‘HET GROTE BOS’

 

De Stichting Wereldwinkel ‘Het Grote Bos’ in Doorn heeft toegezegd met Pinksteren € 3.500 ter beschikking te stellen voor de activiteiten in de gaarkeuken en om een begin te maken met het gebruiksklaar maken van een terreintje naast de kapel voor speeldoeleinden.

 

 

STATIEGELD

 

Ook de afgelopen tijd is Ineke Steendam uit Groningen actief gebleven in supermarkten voor statiegeldacties. De laatste opbrengst was € 152,05.

 

E & O

 

 Het vrouwenhandbalteam E&O uit Emmen heeft in een spontane onderlinge inzameling samen met hun trainer Vincent Mooi€  241,30 bijeengebracht.

 

 KERSTACTIE

 

Een kleine extra mail-actie rond de kerstdagen heeft ook deze keer weer een mooi bedrag opgeleverd.

 

Genoemde opbrengsten, samen met de regelmatige en onregelmatige donaties vormen een prachtige basis om dit zo zinvolle project vorm te blijven geven. Het lijkt erop dat we ook komend jaar voor 50 kinderen het basale programma van elke dag kunnen voortzetten: een verantwoorde maaltijd verstrekken en ’s middags organiseren van extra activiteiten. Maar we blijven uiteraard daarnaast wensen houden.

 

WENSEN

 

  1. Aanschaf van een aantal computers om oudere kinderen computerles aan te bieden. Hiervoor zal ook een docent aangetrokken moeten worden.
  2. Aanschaf van een aantal naaimachines om oudere meisjes naailessen aan te bieden. Ook hiervoor is een docente nodig.
  3. Ontwikkelen van curriculae voor beroepsgerichte vorming
  4. Aanschaf van sport- spelmaterialen.
  5. Organiseren van muzieklessen en aanschaf van eenvoudige muziekinstrumenten
  6. Ontwikkelen van een ‘adoptiesysteem’. Kinderen kunnen na het basisonderwijs naar het openbare middelbaar onderwijs dat gratis is. Maar helaas ook erg slecht, vanwege o.a. zeer grote klassen met soms wel 60 tot 70 kinderen in een lokaal, slecht personeel, weinig didactisch materiaal, enz. Bij voorkeur gaat men dus naar een privé instelling, maar dat kost geld. Een kind dat gemotiveerd is om naar een privé school te gaan, zou dus gekoppeld kuinnen worden aan een Nederlandse donor die maandelijks het geld geeft voor de opleiding. Details van dit plan worden binnenkort nader toegelicht.

 

 

KERST 2018

 

Nog even wat over de kerstviering in de gaarkeuken. De leiding krijgt jaarlijks wat extra geld om met de kinderen kerst te vieren met lekkere hapjes, een ‘piñata’ en voor elk kind een cadeautje. Deze viering valt enorm in goede aarde. Projectleidster María Lourdes schrijft hierover o.a.:

 

“…de kinderen waren enorm gelukkig.  En wij gingen vol tevredenheid naar huis en waren in ons hart erg tevreden door te beseffen dat we ook bijdroegen aan dit geluk van de kinderen door het beste van onszelf te geven opdat dit feest zo goed mogelijk verliep. En iets heel belangrijks is dat dankzij jullie goedhartigheid  deze droom  verwezenlijkt is van het opzetten en onderhouden van dit project. Wij danken jullie voor de inspanningen waardoor deze kinderen niet alleen elke dag eten krijgen, maar ook deze momenten van geluk beleven. God zegene jullie.”.